Képzés megnevezése : Szociális gondozó és ápoló

OKJ azonosító : 34 762 01

Nyilvántartásba-vételi szám : E-001408/2016/A007

A képzés célja: A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap- és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

Képzési forma: iskolarendszeren kívüli szakképzés

Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség

Szakmai végzettség: nem szükséges

Szakmai gyakorlat: nem szükséges

Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges

Képzési idő összesen: 1306 óra

Megengedett hiányzás: képzés összes óraszámának 20%-a

A szakképzéssel betölthető munkakörök:

Szociális gondozó és ápoló

Fogyatékossággal élők gondozója

A tananyagegységek megnevezése:

 • Gondozási-ápolási alapfeladatok
 • A szükségletek felmérése
 • Sajátos gondozási feladatok
 • Gondozási-ápolási adminisztráció
 • Foglalkoztatás I.
 • Foglalkoztatás II.
 • Munkahelyi egészség és biztonság
 • Környezeti fenntarthatósági ismeretek

A képzés zárása

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

–      Az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, illetve a képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:

 • „Egy fogyatékossággal élő és egy idős ember szükségletfelmérésének bemutatása”;
 • „Egy konkrét ellátott körül végzett, előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes ápolási-gondozási gyakorlatról szóló Napló”, mely a napi ápolási gondozási feladatainak felsorolásán túl röviden bemutatja az intézményt és az ott folyó munkát (1 gépelt oldal terjedelemben);
 • „A képzés során összegyűjtött, a gondozási folyamathoz kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány-sablonok”.

–      A 120 órás (60 óra segítő kapcsolat kommunikációja és 60 óra készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez) szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás.

–      Minimum 400 óra (20%-a demonstrációs/gyakorló termi, 80%-a tereptanár végzettséggel rendelkező, szakember irányításával, a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális és egészségügyi ellátórendszerhez tartozó intézményben) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: A komplex szakmai vizsga sikeres letétele.

A képzés költségei :

 

     -A tanfolyam díja : nettó 210.000Ft + 0% ÁFA         

     -Vizsgadíj : 45.000 Ft

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk !

 

 

Bővebb tájékoztatás, jelentkezés

Sassné Varga Éva szakmai vezető: 70/623-6327

Budai-Kulcsár Katalin képzésszervező: 70/6236328