Képzés megnevezése : Pedagógiai – és családsegítő munkatárs

OKJ azonosító : 54 140 02

Nyilvántartásba-vételi szám : E-001408/2016/A002

A képzés célja:

A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs részt vesz a közvetett pedagógiai munkában, illetve annak előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, és az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. A pedagógus tanórai, foglalkozási felkészülését segíti, szemléltető eszközök készítésével és adminisztrációs feladatok ellátásával.

Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Gondozási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában. Ismerni szükséges a szociális intézményrendszereket és tudja, hogy a felmerült probléma esetén mely intézmény illetékes a megoldásban.

Felügyeli, kíséri a gyermekeket, tanulókat vagy csoportokat. Kapcsolatot tart az intézmény fenntartójával, az ifjúsági referenssel és/vagy ifjúságsegítővel, gyermekvédelmi felelőssel, valamint a szociális és jóléti hátrányos intézményekkel. Kapcsolatba lép a hátrányos helyzetű gyerekekkel és családjaikkal. Segíti és támogatja a hátrányos helyzetű gyereket és családját. Családpedagógiai gondozási feladatokat végez.

Részt vesz az intézmény adminisztrációs feladatainak dokumentálásban.

Képzési forma: iskolarendszeren kívüli szakképzés

Iskolai végzettség: érettségi vizsga

Szakmai végzettség: nem szükséges

Szakmai gyakorlat: nem szükséges

Egészségügyi alkalmasság: szükséges

Képzési idő összesen: 966 óra

Megengedett hiányzás: képzés összes óraszámának 10%-a

A szakképzéssel betölthető munkakörök:

 • Oktatási asszisztens
 • Családsegítő

A tananyagegységek megnevezése:

 • Pedagógiai, pszichológiai feladatok
 • Oktatási tevékenység
 • Kapcsolat a családokkal
  Családpedagógiai gondozás
 • Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • Foglalkoztatás II.
 • Munkahelyi egészség és biztonság
 • Környezeti fenntarthatósái ismeretek

A képzés zárása

A képzés valamennyi modulzáró vizsgájának eredményes, min. 51 %-on történő teljesítése.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: A komplex szakmai vizsga sikeres letétele.

A képzés költségei :

-A tanfolyam díja : nettó 160.000Ft + 0% ÁFA

-Vizsgadíj : 45.000 Ft

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk !

Bővebb tájékoztatás, jelentkezés

Sassné Varga Éva szakmai vezető: 70/623-6327

Budai-Kulcsár Katalin képzésszervező: 70/6236328