Képzés megnevezése :

Önállóan használom az informatikai eszközömet – IKER 2. szintű képzés

Nyilvántartásba-vételi szám : E-001408/2016/D005

A képzés célja:
A képzési programok átfogó célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.

A program konkrét céljai:
A résztvevők képesek legyenek a képzés során használt eszközeik (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) önálló működtetésére, a legfontosabb beállítási lehetőségek használatára. Képesek legyenek egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész szöveget (pl. rövid szöveges üzenet, rövid e-mail) szerkeszteni. Képesek legyenek az interneten tájékozódni, weblapok keresőit használva könnyen hozzáférhető információkat megszerezni. Az interneten gyűjtött információkat fel tudják dolgozni, azokat konkrét problémák megoldására felhasználják. Elektronikus levelezés során képesek legyenek csatolmányokat használni. Felismerve az elektronikus levelezés veszélyhelyzeteit (levélszemét, e-mailes csalás) képesek legyenek azokat egyszerű módon elhárítani. Képesek legyenek közösségi portálok önálló használatára (regisztráció, bejelentkezés, információkeresés, megosztás, egyszerű adatvédelem). A képzés során használt eszközeiket képesek legyenek hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni.

Képzési forma: iskolarendszeren kívüli képzés
Iskolai végzettség: nem szükséges
Szakmai végzettség: nem szükséges
Szakmai gyakorlat: nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges
Előzetesen elvárt ismeretek: Infokommunikációs eszközének IKER 1. szint biztonságos használata, amely igazolása „Első lépések a digitális világba – IKER 1. szintű képzés” tanúsítvánnyal vagy előzetes tudásszintmérés megfelelő szintű teljesítésével lehet.
Képzési idő: 35 óra
Megengedett hiányzás: A megengedett hiányzás a tanórák 10 %-a, ennél nagyobb mértékű hiányzás konzultációval történő pótláson keresztül megengedhető.

A tananyagegységek megnevezése:

  • Ráhangolódunk a továbblépésre
  • Infokommunikációs eszközünk néhány praktikus alkalmazása
  • Az elektronikus levelezés összetettebb funkcióinak használata
  • Használjuk okosan, amit már tudunk
  • Én és a közösségi média I.
  • Én és a közösségi média II.
  • Ügyeket intézek otthon, fotelből
  • Személyre szabott eszközök
  • Még több ügyet intézek otthonról
  • Képzés zárása

A képzés zárása

Megengedett maximális hiányzásnál nem nagyobb mértékű hiányzás. A tananyagegységek során az egyéni és csoportos feladatmegoldásban való aktív részvétel. A záró számonkérés sikeres teljesítése az utolsó képzési alkalommal (gyakorlati feladatmegoldás). A képzési program sikeres elvégzését tanúsítvány igazolja.

A képzés költségei :
GINOP-6.1.2-15-2015-00001. azonosító jelű, « Digitális szakadék csökkentése » című kiemelt projket keretében ingyenes.

Bővebb tájékoztatás, jelentkezés

Sassné Varga Éva szakmai vezető: 70/623-6327

Budai-Kulcsár Katalin képzésszervező: 70/623-6328