Képzés megnevezése :

Első lépések a digitális világba – IKER 1. szintű képzés

Nyilvántartásba-vételi szám : E-001408/2016/D004

A képzés célja:
A képzési program átfogó célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.

A program konkrét céljai:
A résztvevők képesek legyenek használni az infokommunikációs eszközük (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) működtetéséhez szükséges alapvető funkciókat.
Képesek legyenek hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni infokommunikációs eszközüket.
Képesek legyenek egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid szöveget szerkeszteni.
Képesek legyenek egyszerű mentési műveleteket végezni.
Képesek legyenek az interneten tájékozódni, könnyen hozzáférhető információkat megszerezni.
Képesek legyenek elektronikus levelezést bonyolítani az alapvető funkciók használatával.
Képesek legyenek az infokommunikációs eszközeik megismert funkcióit biztonságosan használni.

Képzési forma: iskolarendszeren kívüli képzés
Iskolai végzettség: nem szükséges
Szakmai végzettség: nem szükséges
Szakmai gyakorlat: nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges
Előzetesen elvárt ismeretek: nincs
Képzési idő: 35 óra
Megengedett hiányzás: A megengedett hiányzás a tanórák 10 %-a, ennél nagyobb mértékű hiányzás konzultációval történő pótláson keresztül megengedhető.

A tananyagegységek megnevezése:

  • Barátkozás az infokommunikációs eszközünkkel
  • Az első lépések a használatban I.
  • Az első lépések a használatban II.
  • Az első létrehozott tartalmak
  • Böngészés az interneten I.
  • Böngészés az interneten II.
  • Elektronikus levelezés I.
  • Elektronikus levelezés II.
  • Hanghívásra alkalmas alkalmazások
  • Gyakorlunk, gyakorlunk, gyakorlunk

A képzés zárása

Megengedett maximális hiányzásnál nem nagyobb mértékű hiányzás. A tananyagegységek során az egyéni és csoportos feladatmegoldásban való aktív részvétel. A záró számonkérés sikeres teljesítése az utolsó képzési alkalommal (gyakorlati feladatmegoldás). A képzési program sikeres elvégzését tanúsítvány igazolja.

A képzés költségei :
GINOP-6.1.2-15-2015-00001. azonosító jelű, « Digitális szakadék csökkentése » című kiemelt projekt keretében ingyenes.

 

Bővebb tájékoztatás, jelentkezés:

Szécsi Szilvia felnőttképzési szakmai vezető: 70/623-6327