Képzés megnevezése : Alapkompetencia fejlesztés

Nyilvántartásba-vételi szám : E-001408/2016/D002

A képzés célja:

A képzési program célja, azoknak az elemi ismereteknek, készségeknek és szociális kompetenciáknak az elsajátíttatása / begyakoroltatása, melyek elengedhetetlenek a sikeres munkaerő-piaci re-integrációhoz, valamint alapfeltételei a szakképzésbe való bekapcsolódásnak.

Képzési forma: iskolarendszeren kívüli szakképzés

Iskolai végzettség: Az általános iskolát alapkompetenciák hiánya miatt még el nem végző hátrányos helyzetű felnőttek.

Szakmai végzettség: nem szükséges

Szakmai gyakorlat: nem szükséges

Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges

Előzetesen elvárt ismeretek: nem releváns

Képzési idő összesen: 350 óra

Megengedett hiányzás: képzés összes óraszámának 20%-a

A tananyagegységek megnevezése:

  • Írás-olvasás
  • Számolás
  • Tanulástechnika
  • Életvitel
  • Mentálhigiéné

A képzés zárása:

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:

Sikeresen teljesített modulzáró vizsgák. A képzési órák legalább 80%-án való részvétel. A résztvevők tanúsítványt kapnak.

A képzés költségei :

-A tanfolyam díja : nettó 85.000Ft + 0% ÁFA

-Vizsgadíj : —–

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk !

Bővebb tájékoztatás, jelentkezés

Sassné Varga Éva szakmai vezető: 70/623-6327

Budai-Kulcsár Katalin képzésszervező: 70/623-6328