A Kazinczy Ferenc Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola honlapjához kapcsolódó bármely adatszolgáltatás önkéntes. Személyes adatok kezelése tekintetében a Kazinczy Ferenc Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint jár el.

A Kazinczy Ferenc Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolaa kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabály eltérő rendelkezése kivételével – harmadik személyeknek nem adja át.

Amennyiben a honlapon keresztül, vagy az abban megjelölt e-mail címet használva személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám) ad meg, azokat a Kazinczy Ferenc Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kezeli és archiválja.

A személyes adatok felhasználásának célját mindig megismerheti azon az oldalon, ahol ilyen jellegű adatok megadását kéri Öntől a Kazinczy Ferenc Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Kérelmére a Kazinczy Ferenc Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola az Ön általa kezelt adatairól tájékoztatást ad, valamint bármikor jogosult adatai helyesbítését, illetve törlését kérni.

A Kazinczy Ferenc Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, azok harmadik illetéktelen személyek számára ne legyenek hozzáférhetőek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

A honlap egyes részeinek letöltésekor a honlapot alkotó programok működése érdekében szükségszerűen bizonyos esetben kisméretű adatfájlokat helyezünk el automatikusan az Ön számítógépén (“cookie”), amennyiben Ön a saját számítógépén böngésző programjában korábban már engedélyezte ezen „cookie”-k letöltését. Ennek megtörténtéről Ön nem kap további, külön értesítést, az adatfájlok a honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, akárcsak más Szolgáltatók hasonló jellegű honlapjai esetében. Az adatfájlokkal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, ennek pontos módjáról böngészőjének útmutatója igazítja el.

A honlapra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiből, illetve annak internet címéről (IP) naplófile készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, a Kazinczy Ferenc Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kizárólag a honlap fejlesztése érdekében használja fel őket. Az IP cím és a naplófájl egyes esetekben személyes adatoknak minősülhet. A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy az érintett kérelmére a Kazinczy Ferenc Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola haladéktalanul megsemmisíti.

A felhasználók által önkéntesen megadott, az adott felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át és nem tesszük hozzáférhetővé.

Amennyiben szolgáltatás-kínálatunk bővítése ezt szükségessé teszi, egyes ritka esetekben tájékoztató anyagokat küldünk felhasználóinknak. Minden ilyen esetben azonban a felhasználót előzetesen tájékoztatjuk arról, hogy milyen jellegű és mennyiségű küldeményre számíthat, amennyiben az adott szolgáltatást igénybe kívánja venni és a felhasználó hozzájárulása esetén rendelkezésére bocsátjuk a szolgáltatást. Amennyiben a felhasználó nem ad kifejezett hozzájárulást más szolgáltatások számára való biztosítására, úgy csak és kizárólag azokat szabad számára nyújtani, amelyekre a hozzájárulása kiterjed, és csak addig, amíg kifejezetten nem tiltakozik ellene (szolgáltatás lemondás).

 

Adatkezelésért felelős személy

neve: Barnáné Lukács Erika
Kazinczy Ferenc Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője
tel.: 70/623-6327
e-mail: igazgato@kazinczykepzes.hu