“Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. Ezt ha nem érted
Szánts és vess, s hagyjad másnak az áldozatot.”
Kazinczy Ferenc

 

A Nyíregyháza és Térsége Oktatási Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egy olyan iskolát működtet, amely Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén kívül számos megye településén kínálja érettségire felkészítő képzését, az érettségi vizsga szervezését és lebonyolítását, valamint munkaerő-piaci igényeket kiszolgáló színvonalas szakképzését.
Így vagyunk jelen Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Pácin, Nagyrozvágy, Heves Megyében Besenyőtelek, Poroszló, Verpelét, Tiszanána, Jász-Nagykun-Szolnok megyében Jászkisér, Kenderes, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Nyíregyháza, Jánkmajtis, Nyírbéltek, Nyírcsaholy, Nyírkáta, Nyírvasvári, Nyírcsászári, Milota, Tiszabercel, Tiszakóród településeken.
Az intézmény egy központi iskola egységből a Kazinczy Ferenc Középiskolából és egy tagintézményből áll: a Pácini tagintézmény.
Mind a székhelyen, mind pedig a tagintézményben gondoskodunk központi irányítási helyről, amely könnyen megközelíthető diákjaink és tanáraink számára. A székhelyünk Nyíregyháza, Zrínyi Ilona utca 3-5. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei telephelyeink központi irányítása Szolnokon, a Pácini tagintézményünkben pedig Egerben található a központi irányítás. Itt van mód személyesen tanulói ügyeket intézni, de a mobilitás és az elektronikus kapcsolattartás híve vagyunk, tehát bármikor tudnak tanulóink, dákjaink kapcsolatot teremteni velünk.
Gimnáziumi képzéseinket esti, levelező munkarendekben lehet választani a 16. életévét betöltötteknek, heti 3 délután.

 

ÚJ, ÚJ, ÚJ
Iskolánk nemcsak tanulóit ösztönzi a változtatásra, maga is változik!
Ezért a 2017/2018-as tanévtől lehetőség van felnőttek általános iskolájába való csatlakozásra!

 

Általános iskola:
Azok a leendő tanulóink, akik nem rendelkeznek befejezett általános iskolai végzettséggel és nem tankötelesek, nálunk megszerezhetik azt. A hét 2 délutánján történő elfoglaltsággal.

Sok általános iskolával van kapcsolatunk. Igény mutatkozott arra, hogy jól képzett szakembereink más területen is oktathassanak!

 

Alapfokú művészeti oktatás:
Általános iskolás tanulóinknak kínáljuk a lehetőséget Táncművészeti -, valamint Képző és iparművészeti ágakban.

 

„Ne akarjon a tanító az emberből más embert faragni,
hanem tanítsa meg a maga megismerésére,
a maga tehetségeivel (…),
s akkor áldott és gyönyörűséggel teljes lesz a munkája.”
Cholnoky Viktor

 

Az életkori és egyéni sajátosságokat figyelembe véve tervezzük és valósítjuk meg a tanórákon a foglakozásokat. Segítjük tanulóinkat az egyéni tanulási utak megtalálásában. Céljaink összhangban állnak a kompetenciaalapú oktatás célkitűzéseivel, és eszerint tantárgytól függetlenül kívánjuk fejleszteni tanulóink tanulási, önismereti és életviteli képességeit.