Képzés megnevezése : 7-8. osztályos felzárkóztató képzés

Nyilvántartásba-vételi szám : E-001408/2016/D001

A képzés célja:

A képzési program célja, a résztvevő legyen képes az általános iskolai végzettséget megszerezni és ezzel a továbbiakban részt vehessen szakmai és egyéb képzéseken, amelyeknél a befejezett 8. osztály a bemeneti feltétel.

Képzési forma: iskolarendszeren kívüli szakképzés

Iskolai végzettség: befejezett általános iskola 6. osztály

Szakmai végzettség: nem szükséges

Szakmai gyakorlat: nem szükséges

Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges

Előzetesen elvárt ismeretek: nem releváns

Képzési idő összesen: 450 óra

Megengedett hiányzás: képzés összes óraszámának 20%-a

A tananyagegységek megnevezése:

  • Magyar nyelv és irodalom
  • Matematika
  • Informatika
  • Történelem
  • Fizika
  • Kémia
  • Földrajz
  • Biológia

A képzés zárása
A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:
Sikeresen teljesített modulzáró vizsgák. A képzési órák legalább 80%-án való részvétel. A résztvevők osztályozó vizsgán vesznek részt.

A képzés költségei :

-A tanfolyam díja : nettó 90.000Ft + 0% ÁFA

-Vizsgadíj : 5.000 Ft

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk !

Bővebb tájékoztatás, jelentkezés

Sassné Varga Éva szakmai vezető: 70/623-6327

Budai-Kulcsár Katalin képzésszervező: 70/623-6328